Trends Ideas Business Inspiration Future

Volkswagen 2050

Jak będą wyglądały samochody w 2050 roku?

Miguel Mojica w swoim futurystycznym projekcie przewidział, że nie będą już zanieczyszczać powietrza a nawet więcej – ich zadaniem będzie jego oczyszczanie oraz dostarczanie nam energii.

Koncept id5 ma być wstępem do pojazdów wspierających lewitacją magnetyczną z możliwością przekształcenia powietrza w energię, by dalej je oczyścić i zwrócić.

Wnętrze ma mieć możliwość przekształcenia się w miejsce do pracy, odpoczynku a nawet spotkań z innymi.

Zdaniem Miguela, pojazdy przyszłości tworzone będą z inteligentnych materiałów bioaktywnych, które „związane z procesami odnowy biologicznej w tkance człowieka, zostaną zaprezentowane w ciele pojazdu, uzyskując żywy, inteligentny i autonomiczny transport”.

Inteligentne materiały mogłyby więc gromadzić różne dane jak nastrój użytkowników, informację o pogodzie i inne, które posłużą do łatwego dostosowania wnętrza auta do danej sytuacji.

Ciekawa koncepcja, której być może doczekamy.

Choć przewidywano już, że w 2020 będziemy latać samochodami. 🙂

Czas pokaże, a my będziemy informować na bieżąco.

References: coroflot & tuvie