Trends Ideas Business Inspiration Future

Energia z kartonów

Dr Sun-Mi Lee naukowiec z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii znalazł sposób na wytworzenie biodiesla z kartonowych opakowań np. pozostałych po przesyłkach.

Naukowiec z współpracownikami opracował mikroorganizmy, które wykazują takie zdolności. Glukoza i cukry ksylozowe znajdujące się w tekturze mogą zostać przekształcone w tłuszcze palne z wykorzystaniem drożdży. A te można użyć jako biodiesel

„Zespół Lee przeprojektował szlak metaboliczny mikroorganizmu przy użyciu technik genetycznych, aby skutecznie kontrolować proces ewolucji, na przykład, poprzez selekcję i hodowlę tylko mikroorganizmów,które są w stanie przekształcić cukry w diesel” – możemy przeczytać na stronie.

Co mówi o tym sam dr Sun-Mi Lee?

„Opracowaliśmy podstawową technologię,która może poprawić efektywność ekonomiczną w produkcji diesla. W czasach, gdy odczuwamy zmiany klimatyczne spowodowane częstymi tajfunami i trudnymi zjawiskami pogodowymi,zwiększona podaż biopaliw, które pomagają nam najszybciej radzić sobie ze zmianami klimatu i skutecznie ułatwić ekspansję pokrewnych branż i rozwój technologii”.

To już kolejny ciekawy projekt energii uzyskiwanej z odpadów czy resztek.

Pytanie czy pozostanie na tym etapie? Będziemy obserwować.

References: springwise& Korea Institute