Trends Ideas Business Inspiration Future

the Solar Desalination Skylight

Lexus Design Awards z motywem przewodnik „designing for a better tomorrow” to konkurs,w którym poszukiwane i nagradzane są pomysły mogące mieć pozytywny wpływ na społeczności. Celem jest również odnalezienie prawdziwych talentów designerskich i wsparcie ich pomysłów, ale też rozwoju.

Jednym z nagrodzonych 9 edycji został projekt „the Solar Desalination Skylight”.

Designer Henry Glogau, stworzył świetlik w kształcie żyrandola, który wykorzystuje darmową energię słoneczną i wodę morską do wytworzenia rozproszonego światła, a przede wszystkim słodkiej pitnej wody.

Woda słodka wypływa kranem u podstawy żyrandola, a pozostała podczas oczyszczania solanka jest wykorzystana jako energia chemiczna do generowania ładunku, którego efektem jest światło w pomieszczeniu.

Projektant stworzył zamkniętą pętlę, która w maksymalny sposób wykorzystuje możliwie tanie (a niemal darmowe) zasoby do produkcji wody pitnej i energii.

Prototypy powstały i zostały przetestowane podczas miesięcznej ekspedycji do Chile. W ciągu 12 godzin udało się uzyskać 540 ml czystej wody pitnej.

Odpady z solanki umieszczane są w rurach magazynujących z miedzią i cynkiem, gdzie w wyniku reakcji chemicznych wytwarzana jest energia.

Więcej na stronie oraz w filmie poniżej. 

References: lexus & yankodesign