Trends Ideas Business Inspiration Future

Projekt Netina

Jak w niekonwencjonalny sposób nieść ludziom ideę pomocy innym? Jak zachęcić ich do otwartości na potrzeby drugiego człowieka i udzielania pomocy, jeśli właściwie nie wymaga od nas wysiłki?

No i jak przekazać idee społeczeństwa aktywnego, chętnego do dzielenia się z innymi?

Za pomocą projektu butów, oczywiście, pomyślała zapewne izraelska projektant Netha Goldberg, której celem projektowania jest tworzenie przedmiotów wartościowych. Gdzie funkcjonalność to jedynie wstęp do emocjonalnej więzi.

I jeśli ktoś chętny zbuduje więź z jednym z modeli Netina, zacznie szerzyć idee dawania, podkreślaną w tym projekcie. Każdy z modeli bowiem ma inne możliwości.

Buty Blue naładują potrzebującemu telefon, białe pomogą odpalić papierosa, a czerwone ubezpieczą każdą kobietę w tampony.

References: https://www.netha.design/